© Popkema Steegman vof

Het voeren van een  zorggesprek

 

  

 

- Meldcode

 

- Crisiscommunicatie

 

- Zorggesprekken

 

- Tekstadvies

 

- Vakmanschap

 

Teamleiding

 

 

 

 

 

 

 

 

Het voeren van goede zorggesprekken vereist vaardigheden, oefening en kennis. Onze theoretische basis wordt gevormd door:

 

- Oplossingsgerichte gespreksvoering

- Motiverende gespreksvoering

- Interculturele communicatie

 

 

Trainingen en workshops, veelal in samenwerking met een acteur:

 

  • Confrontatiegesprekken met behoud van de werkrelatie

  • Interculturele gespreksvoering

  • Gespreksvoering bij conflictscheidingen

  • Versterken van eigen kracht van de cliënt en motiveren van inzet van zijn sociale netwerk

  • Oplossingsgerichte coachingsvaardigheden 

  • Motiverende gespreksvoering