© Popkema Steegman vof

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Wij zijn gespecialiseerd in training en begeleiding rondom het thema 'geweld in afhankelijkheidsrelaties'.

 

Daaronder vallen:

- Kindermishandeling

- Oudermishandeling

- Partnergeweld

- Eergerelateerd geweld

- Seksueel grensoverschrijdend gedrag

- Mensenhandel en -uitbuiting

Onze trainingen en workshops zijn gevarieerd en direct toepasbaar:

 

  • Aandachtsfunctionaris Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld     (LVAK)

  • Werken met een meldcode          

        (gecertificeerd trainer van de VWS-module)

  • Werken met het vlaggensysteem     (gecertificeerd trainer)

  • Communiceren over zorgsignalen

 

 

 

 

 

 

  

 

- Meldcode

 

- Crisiscommunicatie

 

- Zorggesprekken

 

- Tekstadvies

 

- Vakmanschap

 

Teamleiding

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekijk ook onze agenda voor ons open aanbod of neem contact op voor een incompany-programma

U kunt ons tevens inschakelen bij de implementatie van de meldcode in uw organisatie.