© Popkema Steegman vof

 
Communicatie TRAINING en ADVIES
 

Popkema Steegman vof is een bureau voor communicatietraining en -advies. Adviseren is voor ons vooral activeren. Zorgen voor een proces waarin de deelnemers onder deskundige begeleiding hun eigen verantwoordelijkheid nemen en de juiste keuzes maken.

 

De focus ligt daarbij op communicatie en samenwerking. Met oog voor mens en organisatie. Bij ons geen dikke rapporten. Wij zijn tactisch en praktisch.

 

We geven trainingen, zorgen voor teambegeleiding en zijn inzetbaar als coach. Ook projectcommunicatie behoort tot ons aanbod.

 
Onze expertise
          Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
          Crisiscommunicatie en Omgevingsanalyse
          Het voeren van zorggesprekken
          Tekstadvies en redactiebegeleiding
          Vakmanschap, teamontwikkeling en samenwerking
          Teamleiding en communicatieadvies
 
 

Werkwijze

Trainen

Wat men moet leren doen, leert men door het te doen (Aristoteles)

 

 • Inhoudelijk

 • Praktijkgericht

 • Actief en interactief

 • Afwisselend

 • Met humor

 

 

Coachen

Ik kan niemand wat leren, ik kan alleen iemand laten nadenken (Socrates)

 

 • Progressiegericht

 • Teamcoaching voor lean werken

 • Ontwikkeling vakmanschap

 • Ontwikkeling zelforganisatie

Teambegeleiding

E = K x A

Effect = Kwaliteit x Acceptatie

(Wet van Maier)

 

 • Competenties benutten

 • Samenwerking

 • Eigen verantwoordelijkheid

 • Richtinggevend

 

 

Teksten

Het leuke van het vak schrijven is dat je het nooit leert

(S. Carmiggelt)

 

 • Toegankelijk

 • Professioneel

 • Journalistiek

 • Zakelijk

 

Over ons

Gerard Popkema

Ervaren communicatieadviseur, tekstschrijver en teamleider. Met een warm hart voor social media en andere vormen van effectieve kennisoverdracht en interactie.

Trainer op het gebied van crisiscommunicatie en docent taalvaardigheid. Is strategisch, rustig en praktisch. Humor mag ook. Heeft veel ervaring bij overheid en bedrijfsleven en combineert dit met een grondige academische kennis. Is open, nieuwsgierig en weet groepen goed te activeren.

 

                                                     Arianne Steegman

Gefascineerd door ontwikkeling van mens en organisatie. Na afronding van de studie klinische pedagogiek begonnen in de jeugd- en gezinshulpverlening met betrokkenheid, motivatie, humor, aansluiting en inspiratie.

Daarna volgde de stap naar het ontwikkelen van professionals en organisaties. Met als uitdaging de ander te verleiden tot onderzoeken, experimenteren en grenzen verleggen. Inhoudsdeskundige  in de (jeugd)zorg en tegenwoordig veel aandacht voor vakmanschap en waardegestuurd werken en organiseren.

Popkema Steegman vof is een CRKBO-geregistreerde instelling

 

Dit betekent dat onze trainingen zijn vrijgesteld van BTW, 

Door de audit van het CRKBO, Centraal Register Kort Beroepsonderwijs, en de toegekende registratie heeft u ook de zekerheid dat de kwaliteit van de trainers volgens de normen is, de leveringsvoorwaarden kloppen, er een goede klachtenregeling is en informatievoorziening, evaluatie en borging in orde zijn

 
Portfolio

In de afgelopen jaren hebben we vele opdrachten uitgevoerd voor organisaties, bedrijven en overheden.

Een overzicht van ons werk op het gebied van training, coaching, teambegeleiding en schriftelijke communicatie.

Gerard Popkema

 

Parcival Crisismanagement

Trainer Crisiscommunicatie

 

Provincie Overijssel
Communicatieadviseur Transitie Jeugdzorg

 

RadboudUMC

Teamleider Communicatie

 

Gemeente Zwolle

Teamleider Communicatie

 

Gemeente Zwolle

Adviseur Digitale communicatie

 

Fontys Academy for Creative Industries

Docent Copywriting en taalvaardigheid

 

Lectric Internetopleidingen

Trainer webredactie en contentmanagement

 

Uitgeverij Moosmedia

Eigenaar

 

MVO Nederland

Manager Communicatie

 

Van 1989 tot 2006 werkzaam in loondienst bij uitgeverij Reed Business, als redacteur en vanaf 1995 als Hoofd Communicatie.

 

Auteur van diverse boeken, columns en artikelen.

Arianne Steegman

 

Centraal Orgaan Opvang Assielzoekers (COA)

Trainer AMV-methodiek en beschermde opvang

 

Jeugdbeschermingsorganisaties waaronder BJZ Noord-Brabant, Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond e.a.

 • Trainer Deltamethodiek en Methode Voogdij

 • Sociale netwerkstrategieën

 

Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)

Docent

 • Motiverende gespreksvoering, Master Nurse Practitioners

 • Coaching, Master Pedagogiek

 

Revalidatiecentrum Roessingh

Trainer Aandachtsfunctionaris meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

 

Sociale wijkteams Noord Brabant

Trainer Sociale netwerkstrategieën

 

Kinderopvang Uk

Opleider Senior Pedagogisch medewerker

 

Diverse onderwijs- en kinderopvangorganisaties

Trainer Signaleren en handelen bij vermoedens kindermishandeling

 

NCOI/Pro Education

Trainer, ontwikkelaar, docent diverse jeugdzorgaanbieders, master opleidingen, CJG's

 

CJG Westervoort

Adviseur, coach coördinator en team

 

Stichting Eigenkracht

Coördinator eigenkrachtconferenties

 

Fontys hogescholen

Begeleider praktijkonderzoek

 

Van 1987 tot 2006 werkzaam binnen de jeugdhulpverlening in diverse functies waaronder ouderbegeleider, intensieve gezinsbegeleider

 

Auteur van verschillende artikelen

 

Agenda

Contact

Popkema Steegman vof

 

Klapstraat 202

6931 CN Westervoort

Tel. 026 - 3113952

Arianne: 06 43 16 06 76

Gerard: 06 14 04 79 03